Phụ kiện mái bạt di đông

Giới thiệu về phụ kiện mái bạt di động

Phụ kiện mái bạt di động là phần không thể thiếu trong quá trình lắp đặt và sửa chữa sản phẩm mái bạt di động.

Phụ kiện mái bạt di đồng gồm các phụ kiện chuyên biệt như: Bánh xe chạy trong máng ray, buly kéo dây, motor tự động, các loại vải bạt, bas và phụ kiện mái hiên di đông…

Khi hiểu rõ được cấu tạo và hoạt động của các loại phụ kiện. Quý khách hàng hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế, hay lắp đặt sản phẩm mái bạt di động một cách dễ dàng.

Phụ kiện mái hiên
Phụ kiện mái bạt di động

Sản phẩm phụ kiện mái bạt di động

Scroll to Top